[14431]

[]

[12752]

[12752]

has_post_thumbnail() taip
has_post_thumbnail() taip


[12752]
Patogus naudoti malonaus kvapo dėmių valiklis veiksmingai šalina riebalų ir padažų dėmes.
Produkto kodas:110403

Patogus naudoti malonaus kvapo dėmių valiklis veiksmingai šalina riebalų ir padažų dėmes.

Puikiai naikina dėmes iš visų dažytų audinių, kuriuos galima skalbti. Ypač rekomenduojama naudoti šalinant nešvarumus nuo apykaklių ir rankogalių.

PAVOJUS

Sukelia stiprų akių dirginimą. Itin degus aerozolis. Slėginė talpykla. Įkaitęs gali sprogti. PATEKUS Į AKIS: Keletą minučių kruopščiai plaukite vandeniu. Jei įmanoma, išimkite kontaktinius lęšius. Plaukite toliau. Jei akių dirginimas nesiliauna, kreipkitės patarimo / pagalbos į medikus. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikykite atokiai nuo karščio, karštų paviršių, kibirkščių ir atviros liepsnos. Nerūkyti. Nepurkškite ant atviros liepsnos arba kito užsidegimo šaltinio. Nepradurkite ir nedeginkite talpos, net ir pasibaigus produktui. Saugokite nuo saulės spindulių. Nelaikykite didesnėje nei 50 °C / 122 °F temperatūroje. Išpilkite turinį savivaldybės surinkimo punkte. Visiškai ištuštintas talpas išmeskite, kad būtų perdirbtos. Sudėtyje yra C10-16 alkoholio etoksilato, izobutano, propano.

  • SA8™ Prewash Purškiklis turi unikalių mišinį tirpiklių ir paviršiaus aktyvių medžiagų, kurios pašalina riebias dėmes be šveitima ar mirkymo
  • Aerozolinis purškiklis lengvas naudoti 
  • Turi subtilų citrusinį kvapą 
  • SA8™ PreWash Purškiklis neturi chlorfluorangliavandenilių (CFC)
  • Viena 400 ml  skardinė užtenka pašalinti nešvarumus nuo apykaklių ir rankogalių, apie 80 marškinėlių!

 

Sudedamosios Dalies PavadinimasCAS #Bendras pavadinimas / funkcija
Linear Alkyl Benzene67774-74-7tirpiklis
C10-16 Alcohol Ethoxylate68002-97-1nejoninė paviršiaus aktyvioji medžiaga
Isobutane75-28-5propelentas
Propane74-98-6propelentas
Propylene Glycol57-55-6tirpiklis
FragranceProprietary – see IFRAorg.orgaromatas

Dėmių valiklį, naudojamą prieš skalbimą, SA8™ Prewash Spray”galima naudoti šalinant nešvarumus nuo visų dažytų audinių, kuriuos galima skalbti, tame tarpe, ir nuo audinių, kurių nereikia lyginti.

  • Apipurkškite dėmes,butelį laikydami vertikaliai15 cmatstumu nuo audinio.
  • Preparatą purkškite tiesiai ant audinio.
  • Po to drabužius išskalbkite įprastu būdu. 

Geriausių rezultatų pasieksite, jeigu audinius skalbsite iš karto po to, kai būsite pašalinę dėmes. Ypač sunkiai įveikiamoms dėmėms pašalinti gali prireikti pakartotinės valymo procedūros.

Atminkite!

  • Nepurkškite preparato ant skalbimo mašinos džiovintuvoarba kitų dažytų paviršių.

PAVOJUS. Labai degus aerozolis. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. Nerūkyti. Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus liepsnos šaltinius. Didelio slėgio pakuotė. Šildymo atveju gali sprogti. Nepradurti ir nedeginti net ir po naudojimo. Laikyti atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. Nelaikyti aukštesnėje nei 50 C temperatūroje. JEI PATEKO Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir gali būti lengvai pašalinami. Toliau plauti akis. Esant dirginimui aplink akis: kreiptis į gydytoją. Saugoti nuo vaikų.